מסגרות ורתכות

מקצוע הרתכות, הינו אחד המקצועות הנדרשים במשק. הלימודים בסדנא, מתקיימים תוך כדי עבודה מעשית והתנסות בסוגי ריתוך שונים. במסגרת הסדנא, התלמידים יוצרים מוצרים שונים בליווי צוות מקצועי מיומן. מיומנות הריתוך, שימושית כמעט לכל מפעל ופרויקט תעשייתי המצריכים העסקת עובדים בעלי מיומנויות ויכולות בתחום זה. התוכן הנלמד ושיטת הלימוד, מכוונים להשתלבות בוגרי הסדנא בעבודה כרתכים לאחר סיום לימודיהם.